Finance

Hypotéky

Většina mladých lidí, po dokončení školy a po prvních pár letech v zaměstnání řeší své vlastní bydlení. V případě, že už nemají zájem investovat do podnájmu, ale rádi by si zařídili své vlastní bydlení a nemají na něj dostatek finančních prostředků, začínají hledat informace o možnosti hypotéky.

Co je hypotéka a k čemu slouží

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož splacení se zajišťuje zástavním právem k nemovitosti. Je tedy třeba najít ručitele, často jsou v tomto případě oslovováni rodiče. Ti zastavují svou nemovitost, což je jedna z hlavních podmínek získání hypotéky. Využití hypotéky je účelové nebo neúčelové. Neúčelovou hypotékou se rozumí tzv. americká hypotéka, účelovou hypotékou pak pojmenováváme tu, která slouží k investici do nemovitosti či k jinému financování bydlení. Neúčelová hypotéka je vždy dražší, než hypotéka účelová. Hypotéky jsou poskytovány bankami. Ty získávají finanční prostředky pro financování hypoték skrze emisi hypotečních zástavních listů.

Stanovení výše poskytnuté

Banky většinou poskytují hypotéku v 60 – 80% výši tržní hodnoty zastavené nemovitosti. Ve výjimečných případech je možné získat hypotéku ve výši 100 % zastavené nemovitosti, avšak u 70 % případů je nutné další zajištění. Tím může být například sjednání životního pojištění nebo přizvání dalšího ručitele, díky kterému je možné získat vyšší hypotéku.

Doba pro splacení hypotéky se pohybuje od 5 do 30 let. Splácení hypotéky probíhá a výjimečných případech jednorázově, většinou je však přistupováno k měsíčním splátkám, které probíhají anuitně a výše splátek se v čase nemění. Změna výše splátek je závislá pouze na změně úrokové sazby. 

Požadavky banky na klienta

Požadavky na uchazeče o úvěr jsou ze strany banky různé. O hypotéku může žádat jednotlivec, ale také více žadatelů najednou. Může jím být jak fyzická, tak právnická osoba, obce i města. Hlavními podmínkami je dosažení plnoletosti a občanství ČR. Občanství ČR může být nahrazeno průkazem o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. Banky dále posuzují platební morálku těch, co žádají o hypotéku a bonitu klientů (platební schopnost, důvěryhodnost). Nejčastější důvody k neposkytnutí hypotéky pak jsou nedostatečná bonita klienta/klientů nebo nevhodná či nedostatečná zástavba.

Na co byste se měli zaměřit

Při výběru hypotéky je pro klienta výše úrokové sazby jedním z nejdůležitějších kritériem, přičemž výše úrokové míry závisí na typu hypotéky, době splácení a době fixace úrokové míry. 

Dalším důležitým bodem, o kterém byste při plánování hypotéky měli vědět, je fixace. Fixace určuje dobu, po kterou banka nesmí klientovi změnit úrokovou sazbu. Ta se zpravidla stanovuje od jednoho roku až po dobu 15 let. Na konci fixace má pak klient možnost splatit hypotéku v její plné výši nebo její část bez sankcí. Nejčastěji využívaná doba fixace je 5 let. Při kratší době fixace je nižší úroková sazba, fixace na delší dobu je spojená s větší nejistotou ohledně výše úrokové sazby v budoucnu. Čím delší je doba splácení, tím vyšší úrok je klientovi stanoven. 

K hypotéce jako takové jsou vázány další náklady. Jsou to náklady za vedení úvěrového účtu a také náklady spojené se zařízením hypotéky. 

Smlouvejte

Každá banka poskytuje na svých internetových stránkách kalkulačku, která slouží k orientačnímu výpočtu výše hypotečního úvěru podle Vámi zadaných parametrů. Dále je však dobré navštívit jednotlivé pobočky bank. Máte tak mnohem vyšší pravděpodobnost usmlouvat nižší úrok Vaší hypotéky.

Jak zařídit malou kuchyň

Patříte mezi ty, kteří bojují s malou kuchyní, do které se v žádném případě nevejde více než jeden člověk? Pak určitě víte, jak je důležité důmyslně využívat každý jeden centimetr tak, aby jedna noha nešlapala po druhé. Každý bychom si přáli mít dostatek místa a prostoru, není-li to možné, existuje pár tipů na to, jak kuchyň uspořádat systematicky a vyždímat z ní maximum.

Úložný prostor v malé kuchyni

Bez dostatečného množství úložného prostoru nelze dobře pracovat, jak jistě potvrdí každá hospodyňka. Snažte se využít každého místa. Skříňky upevněné na stěnách se snažte protáhnout až ke stropu. Tam je možné skladovat ne příliš často využívané spotřebiče nebo je možné využívat tyto prostory třeba jako malou spižírnu. Nenechávejte nevyužité ani místo pod spodními skříňkami, kam je možné namontovat například šuplíky pro uschování plechů. Velmi dobrým nápadem jsou také rohové úložné prostory, ve kterých jsou zabudované otáčivé poličky tak, aby bylo veškeré nádobí lépe přístupné. Při výběru poliček zvolte místo klasických otvíracích dvířek spíše posuvná dvířka nebo roletky.

Jak vyřešit stravování

Obýváte-li domácnost dva, je možné přemýšlet nad barovým stolem, místo klasického jídelního stolu, který zabere místo, které nemáte. Barový stůl je praktická věc, která vám navíc ušetří kroky při servírovaní jídla a také při sklízení nádobí po jídle. Propojení kuchyně s obývákem vám tak také zaručí vzdušnost malého prostoru. Pokud se bez velkého stolu neobejdete, zvolte alespoň rozkládací jídelní stůl, který budete mít možnost složit vždy, když budete potřebovat.

K uchovávání potravin vám může dobře posloužit také menší spížka na kolečkách. Tu bude možné posunout kamkoliv budete potřebovat.

Kuchyňské ostrůvky

Pokud zvolíte místo barového stolu stůl rozkládací, bylo by škoda toto místo nevyužít jinak. Máte-li kuchyň do eLka, umístěte do ní kuchyňský ostrůvek, který vám poskytne další místo k uskladňování potravin a nádobí. Vznikne vám také další odkladná plocha, k vaření velmi potřená. 

Pár vděčných tipů na závěr

  • Malým kuchyním nesluší vystavovat příliš mnoho věcí na oči. Schovejte vše, co se dá.
  • Volte světlé lesklé barvy, které opticky zvětšují prostor.
  • Snažte se v kuchyni udržovat pořádek.
  • Zbavte se všech přebytečných věcí.
  • Vpusťte co nejvíce světla.
  • Nekupujte velkou lednici v případě, že její každodenní plnost je nereálná.

Marketing

Marketing je proces, který je v prvé řadě zaměřen na uspokojování potřeb zákazníka. K tomu, abychom mohli dosahovat úspěchů v této oblasti, je důležité mít alespoň minimální povědomí o základních marketingových pojmech. 

STP

Pokud se rozhodneme pracovat s marketingem, musíme začít třemi kroky, které známe pod zkratkou STP. Segmentace, Targeting, Positioning.

Segmentace

Segmentace je metoda marketingového řízení, zabývající se výzkumem trhu, kdy se podnik snaží rozpoznat skupinu trhu, které bude své produkty nabízet a mohli by o ně mít zájem. Cílové segmenty jsou od sebe odděleny svými potřebami, charakteristikami a v neposlední řadě typickým kupním chováním.

Targeting

Targeting úzce navazuje na Segmentaci a je tak druhou částí STP. Jde o konečný výběr segmentu či segmentů trhu na základě předchozí segmentace.

S tím souvisí také volba toho, jaký způsob uvedení výrobku na trh zvolíme. Můžeme se rozhodnout mezi „kropením“ a „vodopádem“. Metoda kropení spočívá v tom, že vybereme více cílových segmentů, mezi které rozesejeme nabídku našich produktů. Naopak metoda vodopádu je založená na výběru jednoho cílového segmentu. Tato metoda je více riziková, je proto potřeba mít jistotu, že je vybraný segment dostatečně velký a bude mít o naše produkty zájem. 

Positioning

Podledním krokem je Positioning, který je klíčovým prvkem marketingové strategie a marketingové komunikace. Cílem positioningu je „umístění“ povědomí o značce a produktu v mysli zákazníka tak, aby při nakupování upřednostnil náš výrobek před konkurenčním.  

Marketingový mix 4P

Nejzákladnějším mixem v marketingu je 4P – Produkt (Product), Umístění (Placement), Cena (Price), Propagace (Promotion).

  • Produkt – produkt představuje vlastnosti z hlediska zákazníka. Mluvíme tak o jeho kvalitě, spolehlivosti, značce, designu, nebo také servisu, tzn. servisu po zakoupení produktu.
  • Umístění – umístěním se rozumí cesty, skrze které výrobce distribuuje produkt ke konečnému zákazníkovi. Často je zapomíná, že to umístění spadá také umístění prodejny jako kamenného obchodu či internetového e-shopu.
  • Cena – sem spadá cena produktu, nejedná se však o to, abychom dosahovali co nejnižší ceny. Měli bychom se vždy řídit podle konkurence. Cena nesmí být příliš vysoká, naše produkty či služby by byly neprodejné, nesmí však být ani příliš nízké, vzbuzovaly by totiž nedůvěru u zákazníků.
  • Propagace – neméně důležitý čtvrtý bod marketingového mixu jsou způsoby, jakými chceme upozorňovat naše zákazníky či potenciální zákazníky o existenci našeho produktu.

 

Komunikační mix

Dalším známým a velmi důležitým mixem v marketingu je komunikační mix. Jak už z jeho názvu vyplývá, slouží k dostatečné komunikaci mezi firmou, která se snaží produkt prodat a mezi zákazníkem, který má potenciálně zájem si od nás produkt koupit.

V tomto případě bychom měli být obeznámeni s jakýmsi komunikačním schématem. Na začátku každého tohoto schématu stoji komunikátor, jehož cílem je sdělení informací. Tyto informace musí v prvé řadě zakódovat tak, jak si myslí, že je komunikant (příjemce sdělení), pochopí. Tuto zakódovanou zprávu pak zasílá skrze vybrané média. Dochází k následnému dekódování informace, kterou provádí právě komunikant. Ten na ni odpovídá určitým způsobem a podává zpětnou vazbu komunikátorovi. Zpětná vazba slouží k ověření toho, zda byla zpráva správě zakódována a následně dekódována. 

Do komunikačního mixu patří:

Osobní prodej:

Osobní prodej je poměrně úspěšná metoda komunikačního mixu kvůli pěstování vztahů mezi jednotlivými subjekty. Je typickým prvkem marketingového mixu pro druhy zboží dlouhodobé spotřeby a služeb, například pojišťovnictví. Osobní prodej je však nejčastěji využíván při B2B (business to business), jinak řečeno při komunikaci mezi dvěma firmami. 

Osobní prodej je časově velmi náročný, považuje se však za velmi úspěšnou formu komunikačního mixu. 

Event marketing

Poměrně nový prvek komunikačního mixu je právě event marketing. Spočívá v organizování akcí nejen pro zákazníky, ale také pro dodavatele. Slouží především k utužení vztahů s dodavateli a odběrateli a k představování produktů.

Veletrhy a výstavy

Další časově a poměrně finančně nákladnou formou marketingového mixu je účast na veletrzích či výstavách. S přípravou veletrhu je nutné začínat klidně 6 měsíců před akcí, avšak minimálně tříměsíční příprava je však zcela nevyhnutelná. Účast na veletrhu nebo výstavě je skvělá k navazování nových kontaktů, stejně tak k utužování vztahů se stávajícími zákazníky. S veletrhy a výstavami je spojeno mnoho nákladů pronájmem místa stánku počínaje, propagačními letáky konče.

Doposud byly zmíněny pouze osobní komunikační kanály komunikačního mixu, nyní budou zmíněny neosobní kanály.

Reklama

Reklama je velmi schopný nástroj komunikačního mixu v oblasti počtu oslovení zákazníků a potenciálních zákazníků, je však také dobře zaplacená. Jen pro představu – odvysílání jednoho spotu televizní reklamy mimo primetime (kolem 8 hodiny večerní), zadavatele vyjde na 15 000 Kč. Dál půlminutový spot v průběhu primetime vás bude stát okolo 400 000 Kč. 

Přímý marketing

Dostupnější formou neosobní formy komunikačního mixu je přímý marketing, jeho velkou výhodou je okamžitá měřitelnost.

Sponzoring

Sponzoring je zvláštní formou mixu, kterou se firma snaží dostat se do podvědomí zákazníků skrze poskytování finančních prostředků či hmotných darů. Firmy se často zapojují do různých benefičních akcí či do sponzorování lidí, kteří se díky nemoci dostali do finanční nouze.

Interaktivní (internetový) marketing

V dnešní době poměrně bohatě využívaná forma marketingu, která cílí především na mladší segment obyvatelstva. Obrovskou výhodou interaktivního marketingu je, že lze reklamovat jakýkoliv produkt či službu. Za poslední dobu velmi vzrostlo využívání YouTube marketingu, kdy youtubeři jakéhokoliv věku mluví o různých věcech ke svým posluchačům. Postupně se začíná dostávat také k seniorům, kteří mají o natáčení vyedí nejen pasivní, ale také aktivní zájem. Nesmíme zapomínat ani na marketing na Facebooku, Instagramu, Twiteru či Linkedinu.

PR

Poslední oblastí komunikačního mixu je PR (Public Relations), což představuje komunikaci napříč podnikem, ale i komunikaci napříč blízkým okolím. Jedná se tedy o zaměstnance, dodavatele, odběratele, konkurenci, úřady a občany.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *